“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Kỷ niệm 23 năm ngày sụp đổ Bức tường Bá-Linh (09/11/1989 - 09/11/2012)

     Coi một clip ghi lại việc xây dựng (năm 1961) và sự sụp đổ (năm 1989) - sau 28 năm tồn tại - của bức tường Bá-Linh ("Tường thành bảo vệ chống phát xít" - Tên gọi của Cộng hoà Dân chủ Đức hoặc "Bức tường ô nhục" - tên gọi của Cộng hoà Liên bang Đức) kết thúc với lễ kỷ niệm năm mới của nước Đức thống nhất tại Bá-Linh năm 1990.


Bonus: Trông người mà ngẫm lại ta. Ta không có "tường" ngăn cách Đông - Tây mà chỉ có "sông Bến Hải với cầu Hiền Lương" chia cắt đôi bờ Nam - Bắc. Rồi ta cũng thống nhứt được, họ "Đông - Tây" còn ta thì "Nam - Bắc", cũng một nhà cả, đấy thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]