“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Đại gia Bình Định: Mộ Đạo Phật!

     Được nhiều người biết nhất là "đại gia" HUỲNH UY DŨNG,  vốn trước đây có tên là HUỲNH PHI DŨNG, một người mà "Trong làm ăn kinh tế, luôn là người đi tắt và đón đầu",... "giản dị như mọi nhân viên đang làm việc tại khu du lịch Đại Nam",... “Mỗi ngày, ăn chưa tới… 50.000 đồng, một tháng ăn chay 4 ngày", ... "là tác giả của hàng chục tác phẩm thơ với hàng nghìn câu thơ mang đậm chất giáo lý Phật học, chạm đến chất sử thi hùng tráng của dân tộc 4000 năm dựng nước và giữ nước", (Coi chi tiết: 1,   2, 2b3, 3b4,   5, 5b6,   7,   8, và  9), với một vài sự kiện điển hình về lòng mộ đạo và "hộ pháp" như:: 
        1./ Xây dựng ngôi chùa "Đại Nam Quốc Tự", trong khu du lịch "Lạc cảnh Đại Nam văn hiến", có thể gọi là to và đẹp nhất nhì nước Việt Nam ta để thờ Đức Phật, Tổ Hùng Vương, Bác Hồ, 300 dòng họ của dân tộc Việt Nam và cửu huyền thất tổ của ông ta.
        2./ Kết hợp với hội Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức đại lễ cầu siêu cho toàn thể người dân Việt Nam đã khuất từ khi dựng nước (Coi ở đây)
   *   *
  *
     Người tiếp theo mà tôi giới thiệu ở đây, tuy chưa phải thuộc hàng "đại gia" (tầm cỡ "đài  đại gia" thôi) trong làng doanh nhân, nhưng lòng mộ đạo thì không thể không được nhắc đến, đặc biệt là biểu hiện của tấm lòng mộ đạo lớn lao đó đang diễn ra ở thành phố Quy Nhơn. Đó là thương nhân NGUYỄN THÀNH CÔNG.
    Tại chùa Long Khánh, thành phố Quy Nhơn,  "...Phật tử Quảng Quí Nguyễn Thành Công đã phát tâm thù thắng nhân ngày 19 tháng 2: Ngày Thánh Đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thiết lập Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu và Đại Đàn Tràng Quán Âm:
          - Nhằm Nguyện Cầu Quốc thái dân an – Cầu an bổn mạng – Cầu an gia đạo.
         - Nhằm Cầu siêu Cửu huyền thất tổ - Lịch đại Tôn thân – Chiến sĩ trận vong – Đồng bào tử nạn – Bách tánh quá vãng chư Hương linh.
         - Nhằm phát huy và bảo tồn nghi lễ truyền thống của Phật giáo tỉnh nhà.
     Đây là Đàn Tràng tổ chức rất quy mô, trọng thể trang nghiêm trong thời gian 3 ngày, từ ngày 19-2 đến 21-2 năm Tân Mão, Phật tử Quảng Quí Nguyễn Thành Công đã chuẩn bị thiết trí mô hình của Đại Đàn Tràng, thỉnh tượng Phật, Bồ tát… đã may tràng phan phướng lọng và Pháp phục Chư Tôn đức chức sự Đạo tràng cả trên một năm nay...."
(trích lời giới thiệu trong cáo bạch )
     Sau đây là vài hình ảnh ghi được ở đại đàn tràng này
  
 
 

 
Đặc biệt có 12 vị Đại tướng hộ mạng cho "12 tuổi - theo 12 con giáp"
(Như vậy đảm bảo người nào cũng có 1 vị Đại tướng hộ mạng cho mình):

 
Cũng đặc biệt không kém là bên cạnh Bồ Tát Địa Tạng
còn có ông Quan Vân Trường (thời Tam quốc bên Tàu) cầm Thanh Long Đao bảo vệ:
Và đây là bài vị của cửu huyền thất tổ đã quá vãng của bá tánh:
Còn đây là bài vị của cửu huyền thất tổ của họ tộc ông Công:
 Cuối cùng không thể không giới thiệu là thương hiệu của thương nhân Nguyễn Thành Công:1 nhận xét:

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]