“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Đường thi (14)

(Thuận nghịch độc)
                     
                     NGHỊCH TÌM 
                TUỔI MỘNG MƠ SAY
                            (1)
Hồi chưa tóc trắng tỏa hương bay
Nhớ mãi hồn vương dạ ngất ngây
Chơi giỡn Sóc đưa khua nhánh động
Nghịch đùa Hoa mở thả cành lay
Người đi khóc dõi truy năm tháng
Khách lại cười tìm thỏa phút giây
Trời kiện Cóc kêu Mưa giận Đất
Đời thêm chọc khó ngã lòng say!

                                   (1')
       Say lòng ngã khó chọc thêm đời
       Đất giận Mưa kêu Cóc kiện Trời
       Giây phút thỏa tìm cười lại khách
       Tháng năm truy dõi khóc đi người
       Lay cành thả mở Hoa đùa nghịch
       Động nhánh khua đưa Sóc giỡn chơi
       Ngây ngất dạ vương hồn mãi nhớ
       Bay hương tỏa trắng tóc chưa hồi
                           (2)
Tóc trắng tỏa hương bay
Hồn vương dạ ngất ngây
Sóc đưa khua nhánh động
Hoa mở thả cành lay
Khóc dõi truy năm tháng
Cười tìm thỏa phút giây
Cóc kêu mưa giận đất
Chọc khó ngã lòng say!

                                            (2')
                               Say lòng ngã khó chọc
                       Đất giận mưa kêu Cóc
                               Tháng năm truy dõi khóc
                       Giây phút thỏa tìm cười
                               Lay cành thả mở Hoa
                       Động nhánh khua đưa Sóc
                       Ngây ngất dạ vương hồn
                       Bay hương tỏa trắng tóc

                     (3)
Hồi chưa tóc trắng tỏa
Nhớ mãi hồn vương dạ
Chơi giỡn Sóc đưa khua
Nghịch đùa Hoa mở thả
Người đi khóc dõi truy
Khách lại cười tìm thỏa
Trời kiện Cóc kêu mưa
Đời thêm chọc khó ngã

                                     (3')
       Ngã khó chọc thêm đời
       Mưa kêu Cóc kiện trời
       Thỏa tìm cười lại khách
       Truy dõi khóc đi người
       Thả mở Hoa đùa nghịch
       Khua đưa Sóc giỡn chơi
       Dạ vương hồn mãi nhớ
       Tỏa trắng tóc chưa hồi
                                                                     ĐỖ KINH THI 
                                                                         (Saigon)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]