“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Người Cộng Sản không vô thần và rất tín ngưỡng vào thần linh hoặc tôn giáo!

      Update (25/5/2015):

      Bây giờ đến Quôc hội, cơ quan quyền lực cao nhứt Nhà nước cũng tin vào những chuyện:
      - Cao Biền thực hiện âm mưu thâm độc, yểm phái các huyệt kết của đất nhằm chống, khống chế lại sự phát triển nguồn nhân tài của nước ta.
      - Xây dựng Luật về theo dõi, cảnh báo, xử lý biến động khí tượng thủy văn cần phải tìm hiểu các sách địa lý Chân Long của Tả Ao,... (Coi chi tiết đây  )

      Orginal (29/7/2010):

     Bấy lâu nay tôi cnghĩ rằng những người Cộng sản, là những người Marxist - Leninist, theo Chủ nghĩa Duy vật  nên hvô thần, không tín ngưỡng, tôn giáo. Nhưng thực tế cho thấy rằng, ít nhất là những người Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, rất không vô thần và có tín ngưỡng vào thần linh hoặc tôn giáo!
     Chỉ cần coi mấy sự kiện và hình ảnh dưới  đây, chắc chắn không ai có thể không "đồng thuận" được!

     I./ CHÁNH QUYỀN TÍN NGƯỠNG VÀO "BÙA PHÉP" VÀ COI ĐÓ "LÀ CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC":
           1./ Xác định Đền Hùng bị yểm bùa:
          "...Việc đưa đá lên đền Thượng tại Đền Hùng là có cơ sở khoa học và không ai dám làm bậy bạ ở nơi thờ tự linh thiêng như thế. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà nước và nhân dân khi làm việc này. Khi hoàn thành công việc; các lãnh đạo Trung ương, tỉnh đều đã chứng kiến và biết..." 
          "...Khi tu sửa đền Hùng năm 2009, lúc tháo dỡ toàn bộ bệ thờ trên đền Thượng, cán bộ và công nhân đã phát hiện một viên gạch lạ có in chữ Hán.
          Nhiều nhà văn hóa cho rằng có thể là bùa yểm trong đó. Để phá thế yểm, Ban quản lý đã phải mời các pháp sư. Cụ thể người trực tiếp tham gia làm việc này là ông Nguyễn Minh Thông. 
          Một số nhà khoa học, chuyên gia ngoại cảm đã vào cuộc hội thảo nhiều lần, khẳng định viên gạch này có từ cuối thời Trần, do đạo sỹ của quân Nguyên Mông mang đến đặt. 
          Thời đó, phía Nguyên Mông bị thua trận vì bị nhà Trần ta đánh tan ba lần, đã cử đạo sỹ được cải trang sang nước Nam ta, dùng thủ đoạn yểm bùa gạch này tại đền Thượng. Trên viên gạch được ghi “Đánh đổ đức sáng Vua Hùng (hiện còn lưu giữ tại bảo tàng Đền Hùng)".(Coi chi tiết trên "Diễn đàn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam, ở đây  )
 
          2./ Và do vậy, ta phải đặt "bùa" để "hóa giải bùa yểm" của phương Bắc:
           "Hòn đá lạ' ở Đền Hùng là để chống lại đạo bùa trấn yểm"
          "...Hòn đá đã được tiến hành nghi lễ nhập trạch Đền Thượng cùng với lễ dâng ngọc hóa giải bùa yểm đã được tổ chức hết sức long trọng và trang nghiêm..."
          "...từ năm 2009 đến nay, hòn đá chắc chắn đã làm tốt nhiệm vụ của nó, với ý hóa giải bùa yểm phương Bắc, trấn trạch bình an, tạo năng lượng vũ trụ cho Đền Thượng khiến quốc gia được hưng thịnh, tốt đẹp..."(Coi chi tiết đây)

     II./ LÃNH ĐẠO TÍN NGƯỠNG VÀO TÔN GIÁO: 
      1./ Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Quốc hội, Chánh phủ và Quân đội đến chùa để dự cúng tế "Trai đàn chẩn tế liệt sĩ":
(Coi chi tiết và đầy đủ ở đây, ở đây, hoặc ở đây,)
  
 

      2./ Lãnh đạo Đảng và Nhà Nước đến chùa để dự cúng bái:
 
 
 
 
 Việc lãnh đạo tín ngưỡng vào Phật giáo là một điều rất tốt đẹp và logic, bởi vì:
       1./ Mục tiêu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thực hiện Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội (ở đây).
        2./ Đảng ta còn khẳng định những điểm tương đồng giữa lý tưởng của tôn giáo với với mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết 25 chỉ rõ: "Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là điểm tương đồng gắn bó đồng bào các tôn giáo với mục tiêu chung"(ở đây).
       3./ "... Mục tiêu của các tôn giáo với CNXH đều có sự tưong đồng, nhưng nếu có tôn giáo nào gần với CNXH hơn, có lẽ đó chính là Phật giáo. Không phải ngẫu nhiên trong số 13 tôn giáo được công nhận về tổ chức ở nước ta hiện nay, đều có đường hướng hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, như “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Phụng sự Thiên chúa, phụng sự Tổ quốc”, “Nước vinh, đạo sáng”… chỉ Phật giáo có phương hướng hành đạo không chỉ phục vụ cho dân tộc mà còn gắn với CNXH..." (ở đây).
     P/s: ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC RẤT QUAN TÂM ĐỘNG VIÊN, KHEN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG ĐẾN CÁC GIÁO SĨ CÓ CÔNG TRẠNG:

Coi thêm vài thông tin có liên quan:
- "Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tham gia cầu siêu ..." ở đây.
- "...Hàng ngàn SV HS Việt Nam XHCN lên chùa học đạo của Đức Phật" ở đây.
- "Bí quyết giúp nhà trường có nhiều học sinh giỏi ..." ở đây. 
 

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Bí quyết giúp nhà trường có nhiều học sinh học giỏi!

Nhân mùa tựu trường năm học 2013 - 2014 sắp đến, các trường Phổ thông nếu muốn học sinh giỏi, đỗ tốt nghiệp nhiều, hãy đến cầu nguyện tại Đàn Tế Trời, như giới thiệu của thầy Hiệu trưởng một trường Trung học Phổ thông sau đây:

(Tham khảo thêm thông tin có liên quan, ở đây, và ở đây)