“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Đường thi (5)

NHỊP CẦU THƠ
       Bạc vạn mua chăng được trận cười.
     Tương phùng tri kỷ ý vần khơi.
     Thưởng quỳnh ngâm vịnh say lời ngọc,
     Ẩm tửu hàn huyên ngẫm sự đời.
     Cung kính hiền nhân cùng chốn chốn,
     Thân chào thi hữu khắp nơi nơi.
     Ai người đồng cảm mời nâng bút.
     Nối nhịp cầu thơ xướng họa chơi.
KHANG THI
(HT 24 bưu điện Pơng Drang - Krông Bút - DakLak)

NỐI NHỊP CẦU
(Họa lại bài "NHỊP CẦU THƠ")
       Trời đất giao mùa rộn tiếng cười.
     Thét vào biển cả dậy trùng khơi.
     Đường thi cảm ứng say lời đá,
     Bút pháp tâm linh ngấm vị đời.
     Nối nhịp cầu thơ vui khắp nẻo,
     Xuôi thuyền lướt sóng dạo muôn nơi.
     Ngàn hoa khơi sắc tình thi tửu.
     Mực cạn bút cùn khó nỗi chơi.
PHAN PHÚ SƠN
(Thi trấn Phú Phong - Tây Sơn - Bình Định)

XIN NỐI NHỊP CẦU
(Họa lại bài "NHỊP CẦU THƠ")
        Ước mở môi là một nụ cười.
     Dù vui - thương - ghét, mặc buồn khơi.
     Thiên đình thượng giới thôi mơ phận,
     Bến giác bờ mê chẳng nghĩ đời.
     Rôm rả cuộc cờ vui khắp xứ,
     Xông xênh tiệc rượu rộn muôn nơi.
     Nhịp cầu cao thấp đừng chê chấp.
     Nới rộng lòng ra nối cuộc chơi.
ĐỖ KINH THI
(Sài Gòn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]