“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

"No title" 2

Hội   Người   Nẫu   xa   xứ   rầm   rộ   tổ   chức   giải   sáng   tác   thơ  "Nhớ   dìa   Bình   Định ". Tui   thức   trắng   ba   đêm   liền , uống   15   ly   cà   phê   đậm   đặc , gởi   một   bài   dự   thi :
                  "Mới   tới   Cầu   Đâu   đã   nhớ   Gò   Bầu  - Huống   chi   tui   ở   tận   trời   Âu
                    Có   ai   dìa   tới   Gò   Bầu  - nhắn   rằng   tui   mãi   còn   thương   Gò   Bầu "
  Nẫu   cho   biết  "Được , viết   tiếp   sẽ   đoạt   giải "... Lần   này , tui phải   thức   trắng   năm   đêm , uống   25   ly   cà   phê   đậm   đặc , gởi   tiếp :
                  "Nhà   tui   ở   đầu   cầu   Gò   Bầu  - Nẫu   đi   qua   lại   tàn   dân   Gò   Bầu "
   Ba   ngày   sau   nhận   được   trả   lời  "Thơ   gì   mà   lạt   nhách ". Trời   quơi ! Gò   Bầu   là   nơi   sản   xuất   mắm   tôm,   mắm   tép , mắm   ruột,   mắm   mực , mắm   con,   mắm   cái , ruộng   muối   ê   hề ... nhắc   đến   tên   là   đã   thấy   mặn   chát   rầu   mà   dám   chê   thơ   tui   lạt   nhách . Đúng   là   ban   tổ   chức  "có   mắt   mà   không   có   tròng "!
Chân dung tác giả "bài thơ lạt nhách" và "phu nhân"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]