“ 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội."
(Điều 19. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, LHQ biểu quyết năm 1966, VN ký và tham gia ngày 24/9/1982).
Biết được sự thiệt tuy khó, nhưng còn khả dĩ; nói rõ được sự thiệt hầu như bất khả !"... ĐÃ XA RỒI CÁI THỜI MÀ AI NÓI RA ĐIỀU GÌ CŨNG SỢ BỊ PHÊ PHÁN MẤT LẬP TRƯỜNG, CẢ XÃ HỘI BỊ ÉP SỐNG TRONG CÁI VỎ ĐẠO ĐỨC GIẢ, TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI, NÓI THÌ RẤT HAY, NHƯNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI..." (GS Hoàng Tụy)
Suy gẫm hôm nay: "VẪN BIẾT SỐNG LÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI, NHƯNG QUÁ KHỨ LÀ TẤM GƯƠNG NÊN SOI LẠI!"

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

VALENTINE'S DAY

Nguyễn Đình Thi  xướng  XIN
       Sương khuya lặng lẽ hôn hoa.
      Gió hôn lén tóc, sóng xa hôn bờ.
      Trăng hôn ngọn trúc bất ngờ,
      Dù sao đi nữa , hãy vờ hôn tôi.
                                                        đêm 13/02/2011

Đỗ Kinh Thi  họa           TRÔNG
     Trăng len kẽ lá trông hoa
     Mây trông gió khẽ thuyền xa trông bờ
     Chiều trông nắng tắt bất ngờ
     Cho môi em đó đậu bờ môi tôi

Phan Trường Nghị  họa    ĐÂU NGỜ
     Ngày Xuân đắm giấc mơ hoa
     Biết sông mấy bến, biển xa mấy bờ
     Tỉnh say say tỉnh đâu ngờ
     Bờ môi em đã đợi chờ bên tôi


Đỗ Kinh Thi  xướng    TIẾP NỮA
     Valentine đọng môi điều
     Môi hôn thắm thiết, tim yêu ngập bờ
     Thật chân tình chẳng ơ hờ
     Men say mặn ngọt vật vờ để tôi
     Sang ngày tiếp nữa đừng thôi

Nguyễn Đình Thi họa      ĐỪNG
      Hồi hôm lỡ nói lắm điều,
     TÌNH NHÂN xin chúc :Tình yêu tràn bờ.
     Hôm nay nếu có hững hờ,
     Cố nhân ơi hỡi đừng vờ hôn tôi.
     Nếu không thiệt được thì thôi!
                                                         Sáng 14/02/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]